Q&A

Hier zijn enkele veelgestelde vragen van werkgevers aan Jobliebe

Op deze pagina vind je informatie over hoe het platform werkt en waar je rekening mee kan houden wanneer je de perfecte match hebt gevonden.

openbare spreker

Mobiliteit tussen bedrijven

Collegiale uitleen van medewerkers naar andere organisaties klinkt heel vriendelijk en betrokken. Maar als in-, en uitlenende partij wil jij weten wat wel en niet kan. Zeker als je ook gebruik maakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Ondanks het feit dat Jobliebe alleen zorg draagt voor matching tussen vraag en aanbod, voelen wij ons ook verantwoordelijk om jou goed te informeren over de spelregels bij collegiale uitleen. Kijk hieronder bij de veelgestelde vragen of jouw vraag erbij staat. 

Gestapelde Visitekaartjes

Netwerk van intermediairs

Jobliebe is ook een netwerk van intermediairs. Als intermediair staan jouw vacatures en kandidaten op Jobliebe. Deze zijn aan jouw bedrijf verbonden en zijn voor anderen anoniem zichtbaar. Wanneer jij voor jouw vacature een interessante kandidaat ziet bij een ander bedrijf, dan kunnen jullie samen sneller de klant en de kandidaat helpen. Zo sta je samen sterk. Kijk hieronder bij de veelgestelde vragen om verder te lezen over het Jobliebe netwerk en wat dit voor jou kan betekenen.

Over het platform

Wat moet ik doen om mij als bedrijf aan te melden voor het platform?


Meld je aan als werkgever op Jobliebe.com. Je ontvang van ons een e-mail waarmee je je kunt registreren.
Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?


Ga naar https://match.8vance.com en klik op ‘inloggen’. Klik onderaan op ‘Wachtwoord vergeten?’. Er opent vervolgens een pagina waar je jouw e-mailadres kan ingeven. Op dat e-mailadres ontvang je een e-mail met een link om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Ik wil mijn bedrijfsaccount verwijderen. Wat moet ik doen?


Neem contact met ons op via support[at]jobliebe.com. Wij zullen het bedrijfsaccount, de bijbehorende licenties en alle data verwijderen. We verwijderen ook alle data van kandidaten of werknemers die aan jouw bedrijfsaccount zijn verbonden, mits deze niet zijn verbonden aan een ander bedrijf.
Welke vaardigheden kan ik het beste gebruiken voor mijn vacature?


Hoe specifieker de vaardigheden in jouw vacature zijn, hoe beter. Zoek je bijvoorbeeld een traumaverpleegkundige, noem dan niet alleen “verplegen”, maar vermeld dan ook “trauma verplegen” als vaardigheid.
Het systeem kent een bepaalde vaardigheid, functie of opleiding (nog) niet. Wat moet ik doen?


Wanneer het systeem jouw vaardigheid, functie of opleiding niet kent, verschijnt de optie ”voeg een nieuwe term toe”. Klik op de button en vul daar jouw nieuwe term in.
Wanneer is mijn vacature goed om te matchen?


Een goed matchresultaat staat of valt met een goed vacatureprofiel. Rechtsboven in je vacatureprofiel kun je zien hoe compleet je vacature is en of de informatie voldoende is om te gaan matchen.
Hoe werkt het matching-algoritme?


Het algoritme zoekt de kandidaten die het beste bij de vacature passen op basis van de gevraagde ervaring, opleiding en vaardigheden in de vacature. Het algoritme wordt ook ’’getraind”. Door aan te geven of je een kandidaat wel of niet interessant vindt, leert het systeem. Je krijgt hierdoor over tijd steeds betere kandidaten te zien bij een vacature.
Hoe werkt de radar?


Jouw vacature is het centrum van de Talentradar. De kandidaten daaromheen passen bij de vacature. De kandidaten die dichterbij staan, passen erg goed. De kandidaten die verder van de vacature af staan, zijn ook interessant, maar wellicht missen zij nog een vaardigheid, specifieke kennis of een bepaalde ervaring. Kandidaten die bij elkaar in de buurt staan hebben mogelijk dezelfde vaardigheden.

Wanneer je de vacatureradar van een kandidaat bekijkt, staat juist het profiel van de kandidaat centraal.
Hoe neem ik contact op met een interessante kandidaat?


Je kan eenvoudig contact opnemen met werkzoekenden en ZZP’ers die zich direct hebben ingeschreven bij Jobliebe. De contactgegevens van deze kandidaten staan op hun profiel. Het is niet mogelijk om direct contact op te nemen met kandidaten die zijn verbonden aan een werkgever. Wanneer je graag je interesse wilt tonen, kan je dit doen door contact op te nemen met het bedrijf. Via het profiel van een kandidaat kan je direct een bericht sturen naar de werkgever.
Hoelang wordt het platform gratis ter beschikking gesteld?


Het Jobliebe platform is het corona-initiatief van 8vance en haar partners. Sinds de start in april 2020 is het platform voor alle deelnemers gratis te gebruiken tot en met september.
Hoe werkt de lijstweergave?


Bij iedere kandidaat zie je een score. De kandidaten met de hoogste score staan bovenaan en passen het beste bij jouw vacature. Je kan bij de lijst kiezen tussen twee weergaves: beperkte of uitgebreide informatie. De beperkte weergave bevat de naam, huidige functie, werkgever, locatie en de matchscore van een kandidaat. De uitgebreide weergave toont naast bovenstaande zaken ook de ambitie en vorige functie van een kandidaat. Indien het gaat om een kandidaat die is verbonden aan een bedrijf, zijn de naam en contactgegevens anoniem.
Wat is het verschil tussen de radar en de lijst met kandidaten?


Op de radar en de lijst staan dezelfde kandidaten. Alleen de weergave is anders.
Ik vind geen goede match bij mijn vacature. Hoe kan ik betere voorstellen met kandidaten krijgen?


De kandidaten die je ziet, passen het best bij het vacatureprofiel dat je hebt aangemaakt. Door het vacatureprofiel aan te passen, krijg je andere kandidaten te zien. Denk daarbij aan andere skills en gewenste werkervaring die je graag terugziet bij een kandidaat. Daarnaast kan je op de resultaten filters toepassen. Je kan filteren op locatie, vaardigheden, werkervaring en trefwoorden.
Wat gebeurt er als ik bij een kandidaat klik op de knop ‘niet geïnteresseerd’?


Je kan een kandidaat aanmerken als niet interessant. Daarbij wordt gevraagd om aan te geven of het gaat om een verkeerd matchresultaat of dat de kandidaat op zich een goed profiel heeft, maar op dit moment niet interessant is voor jouw vacature. Kies je laatstgenoemde optie, dan blijft de kandidaat zichtbaar en wordt deze in jouw resultaten gemarkeerd als niet interessant. Als je kiest voor een verkeerd matchresultaat verdwijnt de kandidaat van de lijst en de radar
Wat gebeurt er als ik bij een kandidaat klik op de knop ‘geïnteresseerd’?


De kandidaat wordt toegevoegd aan lijst ‘geselecteerde kandidaten’ en kleurt groen op de radar en de lijst. Bij ‘geselecteerde kandidaten’ staan alle kandidaten die je interessant hebt bevonden.
Ik vind geen goede match bij mijn kandidaat. Hoe kan ik betere voorstellen met vacatures krijgen?


De vacatures die je ziet, passen het best bij het opgegeven kandidatenprofiel. Door het profiel aan te passen, krijg je andere vacatures te zien. Denk daarbij aan andere competenties en diverse ambitiefuncties. Daarnaast kan je op de resultaten filters toepassen. Je kan filteren op locatie, type vacature, en functieniveau.
Wat zijn de kosten van het Jobliebe platform?


Bekijk voor de actuele informatie bij prijzen en licenties. Wil je graag extra services afnemen, zoals jouw kandidatendatabase uploaden, externe bronnen aansluiten (Monsterboard, Nationale vacaturebank, etc.) of Jobliebe koppelen aan jouw recruitmentproces? Neem contact op met support[at]jobliebe.com.

Tijdelijke uitleen

Hoe is mijn werknemer verzekerd wanneer deze aan een ander bedrijf wordt uitgeleend?


De werknemer is verzekerd onder uw eigen bedrijfsverzekeringen. Als uitlenende partij bent u aansprakelijk voor de door uw medewerker veroorzaakte schade. Wij adviseren u voorafgaande uw verzekeringspolis op een mogelijk uitsluitingsclausule na te lezen en bij enige twijfel uw verzekeraar schriftelijk om een toelichting te vragen.
Wat als mijn werknemer een arbeidsongeval krijgt terwijl hij/zij elders werkt?


Is er sprake van een ernstig arbeidsongeval, meld je dan bij de Inspectie SZW:

Wil je hier meer informatie over, raadpleeg dan de website van Inspectie SZW.
Als ik mijn werknemer aan een ander bedrijf uitleen, hoe werkt dat dan met de NOW-regeling?


Als u al een aanvraag heeft ingediend en toekenning heeft ontvangen vanuit het UWV van werktijdverkorting voor de werknemer op grond van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) dan moet de werknemer zelf aan het UWV melden hoeveel uren hij nu op inleenbasis werkt. Het UWV maakt dan achteraf een verrekening van de WW-rechten op.
Wat moet ik opnemen in een inleencontract?


In het inleencontract (De Collegiale Uit- en Inleenovereenkomst), opgesteld door de inlenende partij, staat in ieder geval:

  • welke werknemer wordt ingeleend
  • om welke functie het gaat (indien mogelijk met een omschrijving van de werkzaamheden)
  • de duur van de inlening
  • de onderlinge opzegtermijn
  • de door de inlener vastgestelde minimale functievereisten
De inlener en de collegiale uitlener maken afspraken over de tegenprestatie van de inlener. Deze tegenprestatie bestaat in ieder geval uit de salariskosten en mogelijk ook een klein bedrag voor andere kosten, zoals bijvoorbeeld administratiekosten. Ook worden er afspraken gemaakt over de betaling, de registratie van gewerkte uren en hoe te handelen in geval van ziekte.
Wanneer ik één of meerdere werknemers collegiaal uitleen aan een andere werkgever, moet mijn bedrijf dan een WAADI registratie hebben?


Als je onderneming niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt, dan kun je dit bij KVK doorgeven via dit vragenformulier. Vul bij 'Je vraag' in: Bij deze maak ik er melding van dat mijn bedrijf niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt. Vermeld je naam, je bedrijfsnaam én je KVK-nummer. Twijfel je over wat op jouw situatie van toepassing is? Bel het coronaloket van de Kamer van Koophandel op 0800-2117 of kijk op www.kvk.nl/corona.
Hoe zit het met de vakantiedagen, overuren en andere werkgeversverplichtingen, wanneer mijn medewerker bij een ander bedrijf actief is?


Al jouw werkgeversverplichtingen blijven bestaan en je bent dus verantwoordelijk voor de kosten en rechten verbonden aan basisloon, overuren, vakantiedagen en - toeslag, pensioenopbouw, reiskosten en alle andere verplichtingen.
Wat als mijn werknemer ziek wordt terwijl hij/zij elders werkt?


Als jouw werknemer ziek wordt tijdens de collegiale uitleenperiode gelden de normale wettelijke verplichtingen. Wel is van belang dat je met de inlener vooraf bent overeengekomen hoe te handelen bij ziekte van de ter beschikking gestelde werknemer. Op deze manier kan je onduidelijkheden over aansprakelijkheden afstemmen en indien nodig uitsluiten.
Kan ik mijn werknemer direct terugroepen wanneer ik hem weer kan inzetten bij mijn eigen organisatie?


Je dient vooraf met de inlenende partij afspraken te maken over de termijn waarbinnen je een uitleenperiode kunt beëindigen. Dit voorkomt problemen indien je de uitgeleende werknemer op korte termijn weer voor je eigen bedrijf beschikbaar wilt kunnen hebben.
Waar moet ik op letten als ik een kandidaat krijg aangeboden door een intermediair?


Neem contact op met de betrokken intermediair en bespreek de fase van dienstverband waarin de beoogde kandidaat zich bevindt. Afhankelijk van het dienstverband van de beoogde kandidaat kan het zijn dat het uitzendbureau de loonkosten zelf moet dragen. Neem deze informatie mee in de onderhandeling over een mogelijke inleenperiode en inleentarief.

Netwerk van intermediairs

Hoe gaan we om met jouw persoonlijke gegevens of de gegevens van jouw kandidaten of werknemers?


8vance Matching Technologies B.V. is de verantwoordelijke van de persoonlijke gegevens die verwerkt worden voor Jobliebe. 8vance Matching Technologies B.V. draagt zorg voor de veiligheid van jouw gegevens. Wil je meer weten over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Je kan meer informatie vinden in onze privacyverklaring.
Wie kan het profiel van mijn kandidaten of werknemers zien?


Maken jouw kandidaten of werknemers gebruik van Jobliebe? Kandidaten kiezen er zelf voor om wel of niet zichtbaar te zijn, en of ze een profiel aanmaken. Kandidatenmet een zichtbaar profiel, kunnen worden gevonden door werkgevers. De zoekende werkgever kan de naam en contactgegevens van een kandidaat niet zien, enkel het anonieme profiel. Wanneer een werkgever interesse heeft in één van jouw werknemers of kandidaten, kan deze contact met jou opnemen om dit te bespreken.

Privacy

Hoe gaan we om met jouw persoonlijke gegevens of de gegevens van jouw kandidaten of werknemers?


8vance Matching Technologies B.V. is de verantwoordelijke van de persoonlijke gegevens die verwerkt worden voor Jobliebe. 8vance Matching Technologies B.V. draagt zorg voor de veiligheid van jouw gegevens. Wil je meer weten over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Je kan meer informatie vinden in onze privacyverklaring.
Wie kan het profiel van mijn kandidaten of werknemers zien?


Maken jouw kandidaten of werknemers gebruik van Jobliebe? Kandidaten kiezen er zelf voor om wel of niet zichtbaar te zijn, en of ze een profiel aanmaken. Kandidatenmet een zichtbaar profiel, kunnen worden gevonden door werkgevers. De zoekende werkgever kan de naam en contactgegevens van een kandidaat niet zien, enkel het anonieme profiel. Wanneer een werkgever interesse heeft in één van jouw werknemers of kandidaten, kan deze contact met jou opnemen om dit te bespreken.

Staat jouw antwoord er niet bij? Vraag het Jobliebe team:

Wij staan ook vanuit huis voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden.